Contributie

De contributie is als volgt vastgesteld:

 

Senior lid (18 jaar en ouder, trainen en competitie)

€ 22,- per maand

 

Recreatielid (een keer per week trainen, geen competitie)

€ 15,- per maand

 

Jeugdlid (tot 18 jaar, trainen en competitie)

€ 16,- per maand

 

Mini lid (basisschoolleerlingen, trainen en deelnemen aan minitoernooien)

€ 11,- per maand

 

Het volleybaljaar is opgedeeld in 4 kwartalen. Het nieuwe (contributie) seizoen start in juli. De betaling van contributie is op jaarbasis, betaling vindt plaats in 12 maanden. Een opzegging lidmaatschap dient voor 1 mei doorgegeven te zijn via svoerterp@outlook.com. Na 1 mei is het lid contributie verschuldigd tot het einde van het daaropvolgend seizoen, te weten tot en met juni. Dit heeft te maken met de bondscontributie die de vereniging over een volledig jaar verschuldigd zijn aan de Nevobo.

 

Wanneer een lid 18 jaar wordt in het 1e of 2e kwartaal, betaalt dit lid de eerste twee kwartalen nog als jeugdlid (€16,- p/m). In januari zal dit lid het 3e en 4e kwartaal betalen als seniorlid (€22, p/m)

Wanneer een lid 18 jaar wordt in het 3e of 4e kwartaal, zal dit lid pas in het nieuwe contributieseizoen betalen als seniorlid.

 

SLAPEND LIDMAATSCHAP

 

Indien een lid voor een langere tijd afwezig is (door ziekte, zwangerschap, (dienst)reis, cursus, blessure of overmacht) kan hij/zij bij het bestuur een slapend lidmaatschap aanvragen. Met dit slapend lidmaatschap heeft het lid de intentie om later weer spelend lid te worden. De verenigingscontributie zal worden teruggebracht tot €10 per maand voor senioren en €7,50 voor jeugdleden. Voor het slapend lidmaatschap geldt de volgende procedure:

1. Het omschakelen van spelend lid naar slapend lid gaat in op verzoek van het lid en eindigt ook op verzoek van het lid. Aanvragen dienen schriftelijk, met naam, opgaaf van reden en ingangsdatum, ingeleverd te worden bij de ledenadministratie of secretaris. Voor beëindiging van het slapend lidmaatschap is een schriftelijke afmelding met naam en einddatum vereist, in te leveren bij de ledenadministratie of secretaris. Correspondentie gaat bij voorkeur via e-mail.
2. Het bestuur besluit in alle gevallen of een slapend lidmaatschap wordt verstrekt.
3. Als minimum periode geldt een periode van 1 kwartaal voor het slapend lidmaatschap i.v.m. administratiekosten.
4. Bij aanvang van een nieuw seizoen (per 1 Juli) worden alle leden voorzien van de status ‘spelend lid’ en vervalt het slapend lidmaatschap. Leden dienen zelf voor deze datum aan te geven dat in het volgende seizoen slapend lidmaatschap van toepassing is.
5. Tijdens de duur van het slapend lidmaatschap is het niet toegestaan om mee te doen aan trainingen en wedstrijden. Hiervoor is de status ‘spelend lid’ vereist.

sponsor
nienhuis
snackpoint_aldeste
aldeste
Nzerink
meijer dakbedekking
smartcamels
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now