Bestuursfuncties vacant

Graag aandacht voor het volgende.

Met ingang van de komende algemene ledenvergadering, die we binnenkort weer in gaan plannen rond begin oktober, treden zowel Erik als Ben definitief af als voorzitter en penningmeester van volleybalvereniging Oerterp. Dit betekent dat van het huidige bestuur er 3 personen overblijven: Nathascha, Karin en Zwanet.

Omdat de belasting voor 3 vrijwillige bestuursleden te groot wordt als zij de taken van de voorzitter en de penningmeester ook nog op zich moeten nemen hebben zij aangegeven dat ook zij hun functies neerleggen als het bestuur niet wordt aan gevuld vanuit de leden.

Om het voortbestaan van onze vereniging te waarborgen is de vereniging op zoek naar enthousiaste mensen voor de functie van :

* Voorzitter (voorzitten van de vergaderingen, gezicht van de vereniging zijn)

* Penningmeester (begroting maken, kas beheren)

* Bestuurslid jeugdzaken, indien voorkeur in plaats van penningmeester (verbindingspersoon met de jeugdteams)

Indien er een voorkeur is voor bestuurslid jeugdzaken dan wil Karin de functie van penningmeester wel invullen.

Ook zoeken we iemand die voor de vereniging de website wil beheren.

Komen er geen aanmeldingen, dan is de vereniging dus bestuurloos en niet meer statutair gemachtigd om zaken te regelen. Zowel op bestuurlijk als op financieel vlak. Hopelijk hoeft het niet zover te komen en kunnen we zonder problemen weer een jaar lekker competitie volleybal spelen.

Deze tekst is voor de zomervakantie ook al naar alle leden verstuurd, maar daar is tot op heden nog geen enkele reactie op gekomen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: volleybaloerterp@gmail.com of rechtstreeks bij een van ons.

Een informatief gesprek kan natuurlijk altijd.

Met vriendelijke groet,

Erik, Ben, Nathascha, Karin, Zwanet

Bestuur volleybalvereniging Oerterp

sponsor
nienhuis
snackpoint_aldeste
aldeste
Nzerink
meijer dakbedekking
smartcamels
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now